Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа № 23»

   
Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Навчальний процес

 
Навчально-виховна діяльність КЗ "СЗШ № 23 м. Дніпродзержинська"

 

Структура школи:

 • початкова школа ― 7 класів;
 • основна школа ― 8 класів;
 • старша школа ― 2 класи;
 • всього ― 17 класів.

 Структура шкільного колективу КЗ "СЗШ № 23 м. Дніпродзержинська" на 2014– 2015 н. р.

 

Головна  мета школи:

 

Задоволення потреби суспільства у формуванні компетентної особистості випускника, готового до самореалізації в різних сферах життєдіяльності в сучасних умовах на основі:

 • забезпечення і зміцнення здоров’я учасників навчального процесу;
 • формування системи моральних якостей особистості учнів, що ґрунтується на загальнолюдських моральних та національних цінностях;
 • створення умов для отримання середньої освіти на рівні державних стандартів, що надає можливість отримання вищої освіти за обраним профілем навчання;
 • здійснення науково – практичної підготовки талановитої молоді і зберігання на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави;
 • розвиток здібностей, обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;
 • реалізація індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками наукової, дослідно – експериментальної роботи.
 
 
 
 
 
  

Пріоритетні напрямки впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

 
 
 • забезпечення розвитку методології освіти школи, що склалася,  за рахунок використовування переваг комп'ютерних технологій;
 • впровадження  інформаційних технологій в освітню і управлінську діяльність;
 • навчання  педагогічних і керівних кадрів інформаційним  технологіям;
 • підвищення  рівня загальноосвітньої і професійної підготовки вчителів;
 • формування  в  учасників  освітнього процесу навичок  використовування інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення творчих освітніх програм;
 • створення банка програмно-педагогічних засобів для використання комп'ютерної  техніки в навчальному процесі;
 • створення  умов для персонального доступу до комп'ютера  учням  і співробітникам школи.
 

Створюємо освітню систему шляхом впровадження інформаційних, здоров’язберігаючих, інтерактивних педагогічних технологій та моніторингових досліджень.

 

Застосовуємо інформаційно-комунікаційні технології, інтегруємо їх у зміст навчальних предметів і спецкурсів, застосовуємо в навчальному процесі проектні методики для розвитку життєвих компетенцій учнів та підготовки їх до життя в умовах інформаційного суспільства.

Працюємо над підвищенням рівня творчого потенціалу педагогів, їх інноваційного мислення та інформаційної культури.